Polaris
  • Polaris

    3 seater White Chesterfield sofa. Club chair style with metal stud trim.